[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 6.3 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2560   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    จองห้องประชุม    Smart obec

เรื่อง : การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์
ผู้เขียน : โรงเรียนป่าซาง กก
วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 158
Bookmark and Share


 12-18 ตุลาคม 2560 รับสมัครสอบคัดเลือก ณ ห้องกลุ่มบริหารบุคคล โ่รงเรียนป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

19 ตุลาคม 2560 ประกาศรายชื่อ ณ ห้องกลุ่มบริหารบุคคล โรงเรียนป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

27 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

30 ตุลาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

1 พฤศจิกายน 2560 ทำสัญญาจ้างและเริ่มปฎิบัติงานข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     โรงเรียนป่าซาง จังหวัดลำพูน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 6 ธ.ค. 2560
     โรงเรียนสบปราบพิทยาคม รับสมัครครูชาวต่างชาติ สอนรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด เปิดรับสมัครวันที่ 27 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 054-296161 1 พ.ย. 2560
     การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ 12 ต.ค. 2560
     การรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนแม่สันวิทยา 25 พ.ค. 2560
     ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนกิ่วลมวิทยา ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา 10 พ.ค. 2560


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-350790
Myoffice v 6.3 : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010