[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 6.3 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2560   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    จองห้องประชุม    Smart obec

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนกิ่วลมวิทยา ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา
ผู้เขียน : โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 231
Bookmark and Share


ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนกิ่วลมวิทยา
ทำหน้าที่ครูผู้สอน  วิชาสังคมศึกษา

9  พฤษภาคม  2560                 ประกาศรับสมัคร
15 – 17 พฤษภาคม  2560        รับสมัครสอบคัดเลือก ในเวลาราชการ
                                              ณ ห้องธุรการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
18  พฤษภาคม  2560               ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
19  พฤษภาคม  2560               สอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
23  พฤษภาคม  2560               ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
24  พฤษภาคม  2560               รายงานตัวทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน
                                              ณ โรงเรียนกิ่วลม วิทยา  อำเภอเมือง จังหวัดลำปางข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     โรงเรียนป่าซาง จังหวัดลำพูน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 6 ธ.ค. 2560
     โรงเรียนสบปราบพิทยาคม รับสมัครครูชาวต่างชาติ สอนรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด เปิดรับสมัครวันที่ 27 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 054-296161 1 พ.ย. 2560
     การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ 12 ต.ค. 2560
     การรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนแม่สันวิทยา 25 พ.ค. 2560
     ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนกิ่วลมวิทยา ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา 10 พ.ค. 2560


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-350790
Myoffice v 6.3 : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010