[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 6.3 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2560   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    จองห้องประชุม    Smart obec

เรื่อง : การรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนแม่สันวิทยา
ผู้เขียน : โรงเรียนแม่สันวิทยา
วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 297
Bookmark and Share


ประกาศการรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนแม่สันวิทยา

ในระหว่างวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์การคัดเลือก วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

จะดำเนินการสอบคัดเลือก วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.       สอบความรู้ความสามารถทั่วไป

เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น.       สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป    สอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนแม่สันวิทย โทร ๐๕๔ - ๓๔๓๔๔๐ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     โรงเรียนป่าซาง จังหวัดลำพูน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 6 ธ.ค. 2560
     โรงเรียนสบปราบพิทยาคม รับสมัครครูชาวต่างชาติ สอนรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด เปิดรับสมัครวันที่ 27 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 054-296161 1 พ.ย. 2560
     การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ 12 ต.ค. 2560
     การรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนแม่สันวิทยา 25 พ.ค. 2560
     ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนกิ่วลมวิทยา ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา 10 พ.ค. 2560


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-350790
Myoffice v 6.3 : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010